Misją Strefy Relacji jest wspieranie klientów w budowaniu satysfakcjonujących relacji
z innymi i z samym sobą.

W ramach działań oferujemy:

  • Warsztaty i konsultacje oparte na metodzie "Porozumienia Bez Przemocy" skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców, trenerów, coachów, klientów indywidualnych i biznesowych
  • Coaching Oparty na Potrzebach / Coaching Transformacyjny
  • Coaching Systemowy
  • Mediacje w nurcie "Porozumienia Bez Przemocy"
  • Terapię IFS (Internal Family Systems / System Wewnętrznej Rodziny)

 

 

Cykl warsztatów dla rodziców i opiekunów inspirowanych metodą Porozumienia Bez Przemocy Terminy: Moduł podstawowy: 18, 25 października, 8, 15 listopada w godz. 17.30-20.30 (pierwsze spotkanie do...
       SPOTKANIE Z WEWNĘTRZNYM KRYTYKIEM   Każdy z nas go ma. To jest ten głos, który odzywa się w nas, wytykając nasze błędy, oceniając nasz wygląd czy porównując nas z innymi – oczywiście zawsze na...
      CZTERY KROKI DO POROZUMIENIA Czyli czym jest metoda „Porozumienia Bez Przemocy” Marshalla Rosenberga, zwana inaczej Komunikacją Empatyczną lub Językiem Serca   O metodzie tej usłyszałam po raz...
      JAK BYĆ EMPATYCZNYM RODZICEM? Z Agatą Olszak-Szymulą, mamą, coachem i trenerką komunikacji specjalizującą się w metodzie „Porozumienia Bez Przemocy”, rozmawia Kasia Skóra, właścicielka Klubu...
24. edycja warsztatów prowadzonych w oparciu o metodę Marshalla Rosenberga: NVC - Nonviolent Communication – Porozumienie Bez Przemocy z elementami Coachingu Transformacyjnego (8. edycja w Krakowie)...
Warsztaty dla rodziny Warsztaty dla szkoły Warsztaty dla biznesu  Warsztaty dla Ciebie