Zapraszamy opiekunów, wychowawców i nauczycieli na kurs z zakresu Stymulacji Bazalnej® (poziom I) wg. konceptu pedagogiczno-pielęgnacyjnego  autorstwa prof. A. Fröhlicha. ZAKRES TEMATYCZNY KURSU:

18 godzin obejmujący w szczególności:
- zapoznanie uczestników z konceptem,
- opracowanie potrzeb realnych osób z głęboką niepełnosprawnością i ich zaspakajaniem,
- praktycznie zastosowanie właściwych pozycji ciała,
- wskazanie odpowiednich propozycji terapeutycznych pobudzających aktywność własną;
- prezentacja propozycji stymulacji westybularnej.


Adresatem kursu są opiekunowie, wychowawcy i nauczyciele osòb dotkniętych niepełnosprawnością na każdym poziomie wiekowym maksymalnie ograniczającą ich własną aktywność w stopniu
głębokim.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


Miejsce realizacji: Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom
Aleja Kasztanowa 4a, 30 - 227 Kraków (z uwagi na specyfikę szkolenie realizujemy wyłącznie
w formie stacjonarnej).
Zgłoszenia: 508 465 014; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Termin: 1 marca 2024 r. w godzinach 13:00 – 21:00 oraz 2 marca 2024 r. w godzinach 9:00 –
18:00.
Cena kursu: 950,00 zł


W przypadku zebrania dwudziestoosobowej grupy kurs realizujemy we wskazanym miejscu i czasie.
Zajęcia poprowadzi mgr Teresa Wysocka (jedyna osoba z licencją z Międzynarodowego Stowarzyszenia do Stymulacji Bazalnej, która upoważnia do prowadzenia kursów w Polsce).

 

 

 

 

Zapraszamy opiekunów, wychowawców i nauczycieli na kurs z zakresu Stymulacji Bazalnej® (poziom I) wg. konceptu pedagogiczno-pielęgnacyjnego  autorstwa prof. A. Fröhlicha.  ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: 18...
Cykl warsztatów dla rodziców i opiekunów inspirowanych metodą Porozumienia Bez Przemocy Terminy: Moduł podstawowy: 18., 25. stycznia, 1. i 8. lutego, w godz. 17.30-20.30 (pierwsze spotkanie do...
       SPOTKANIE Z WEWNĘTRZNYM KRYTYKIEM   Każdy z nas go ma. To jest ten głos, który odzywa się w nas, wytykając nasze błędy, oceniając nasz wygląd czy porównując nas z innymi – oczywiście zawsze na...
      JAK BYĆ EMPATYCZNYM RODZICEM? Z Agatą Olszak-Szymulą, mamą, coachem i trenerką komunikacji specjalizującą się w metodzie „Porozumienia Bez Przemocy”, rozmawia Kasia Skóra, właścicielka Klubu...
10. krakowska edycja warsztatów prowadzonych w oparciu o metodę Marshalla Rosenberga: NVC - Nonviolent Communication – Porozumienie Bez Przemocy z elementami Coachingu Transformacyjnego     Termin:cykl...
Warsztaty dla rodziny Warsztaty dla szkoły Warsztaty dla biznesu Warsztaty dla Ciebie